สวัสดีปีใหม่ 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง ร่วมสวัสดีปีใหม่ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ในการนี้ ท่านนายกได้กล่าวขอบคุณและอำนวยอวยพรปีใหม่พร้อมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
วันเดียวกัน นายสุรชัย อุดมวิฑิต ผอ.กองช่าง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างเทศบาลตำบลกระจับร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แด่ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง