ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีเก่า256

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ โดยมี นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์ รองนายก นางสาวอารียา พิทักษ์ภากร รก.ผอ.กองการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร ๕) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!