ผนึกกำลังบวกพัฒนา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อำเภอบ้านโป่ง โดยปลัดรัญชิดา เมธาบวรนันท์ กำนันอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ร่วมกับ ทหารช่างค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ผนึกกำลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องจากมีประชาชนนำศาลพระภูมิที่ไม่ได้ใชแล้วมาทิ้งเป็นจำนวนมาก หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม อาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากเป็นขยะที่ทำจากวัสดุปูนแข็ง โดยมีปลัดสมศักดิ์ ตันเจริญ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ ลงพื้นที่พัฒนาร่วมกัน

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!