วันปิยมหาราชประจำปี2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับนำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกระจับร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธาน มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร ชุมชน สถานศึกษา ในเขตอำเภอบ้านโป่งร่วมในงานพิธีกันคับคั่ง เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!