ทอดผ้าป่ามหากุศล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ สจ.อ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล , นายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระจับ ในวันศุกรที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ยอดทั้งสิ้น ๗๗,๕๔๔.๒๕ บาท มี ร.ต.ประชา แก้วชูศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุ พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบเงิน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิธิตพัฒนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอาร์ย์ อ.โพธาราม แสดงพระธรรมเทศนา และทำพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!