ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่งสัญจร

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง สัญจร ในวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถาบันการเงิน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ในการนี้นายอำเภอบ้านโป่งมอบเกียรติบัตรกับ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และนายอำนวย บุญณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!