ทต.กระจับจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ทต.กระจับจัดฝึกอาชีพเสริมรายได้
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระจับ จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียติจากคุณสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนจาก บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรมบ้านโป่ง เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น กระเป๋าหิ้ว,แคปซูลเพาะกล้าพืช,ที่นอวดต้นคอและหัวไหล่จากขวดโรลออน และวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการโพธารามของเทศบาลเมืองโพธาราม ฝึกสอนการเรียนรู้การประดิษฐ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย 
เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!