เยี่ยมผุ้สูงวัย2

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ. ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และพยายาลกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนบึงกระจับซีเค ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า ชุมชนโพธิ์เจริญ หนองตะแคงสร้างสรรค์ ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา รวมจำนวน 12 ราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง