วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระจับ ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้า ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง