อวยพรวันเกิดนายก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรวันเกิด แด่ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนง.ทต.กระจับ

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง