โครงการอบรมจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓R

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก ๓ R ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สนง.ทต.กระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง