ต้อนรับปลัดเทศบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกระจับ นำโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายเทศมนตรีตำบลกระจับ ร่วมต้อนรับ ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลเบิกไพร ในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง