วันเด็กแห่งชาติประจำปี2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ และ นายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลตำบลกระจับ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก็แห่งชาติประจำปี๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!