เทศบาลตำบลกระจับ กำหนดบริการแจกยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกระจับ กำหนดบริการแจกยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2561 
ในพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ เวลา 8.30-16.30 น. /สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาล ☎️032299638 ต่อ 101 วันเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง