ยกเลิกประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง