บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯครั้งที่ ๔

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกระจับ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ โดยมี บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก มียอดบริจาคทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐ ซีซี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!