บึงกระจับมาราธอน60

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

#เทศบาลตำบลกระจับจัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพบึงกระจับมาราธอน'60 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สวนสาธารณบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อ 11 มิ.ย. 2560  นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อมด้วย นายธนกร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลฯ ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันบึงกระจับมาราธอน'60 และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ บึงกระจับมาราธอน '60  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดราชบุรี (RATCHABURI AGENDA) ด้าน Healthy ราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ ภายในงานได้จัดกิจกรรม อาทิ  นิทรรศการตลาดนัดสุขภาพ การออกกำลังกายเต้นแอโรบิค และการแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพรอบบึงกระจับ (fun run) ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 22 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง 44 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมมากกว่า 1000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรม บึงกระจับมาราธอน'60  หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลกระจับต่อไป                                                                     

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!