บึงกระจับมาราธอน "ปั่นเพื่อน้อง" ประจำปี2560(1)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

บึงกระจับมาราธอน "วิ่งเพื่อน้อง"   ร่วมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 04.00-08.00 น. ณ สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลโรค รายได้หลังหลักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับวนุนทุนการศึกษาเด็กยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง