รณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

#เทศบาลตำบลกระจับขอเชิญชวนท่านที่มีสิทธิมาร่วมออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา๘.๐๐น.-๑๖.๐๐น. โดยทางเทศบาลฯ จะมีการรณรงประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนน ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง