ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
50
เมื่อวาน
69
เดือนนี้
1,580
เดือนก่อน
2,741
ปีนี้
4,830
ปีก่อน
0

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ณ สถานีอนามัยตำบลหนองอ้อ ในวันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ดดยให้ผู้รับบริการนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
‪#‎กลุ่มเป้าหมาย‬ ได้แก่ ๑. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือสมอง ไตวาย เบาหวาน มะเร็ง 
๒. ผู้สูงอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป
๓. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!