ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
50
เมื่อวาน
69
เดือนนี้
1,580
เดือนก่อน
2,741
ปีนี้
4,830
ปีก่อน
0

การแจกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

!ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลกระจับ มารับเงินได้ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ จุดบริการที่กำหนด ทั้ง ๘ จุด หรือมารับภายหลังได้ไม่เกิน ๗ วัน ณ สำนักงานเทศบาล/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลโทรศัพท์๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ /๒๙๙-๖๔๓ ต่อ ๑๐๓ วันเวลาราชการ¥หมายเหตุ¥¥¥¥อย่าลืม!!!!!นำขยะบุญมาบริจาคเพื่อเป็นรายได้สบทบทุนชมรมผู้สูงอายุด้วยนะค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง