เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ  ***** สอบถามและสมัครได้ืั้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร ๐-๓๒๒๙๙-๓๖๔ ต่อ ๑๐๖

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง