ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
49
เมื่อวาน
196
เดือนนี้
2,712
เดือนก่อน
3,809
ปีนี้
9,771
ปีก่อน
0
  • 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
  • 14 สิงหาคม 2563 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องการปิดป้ายแสดงราคา
  • 13 สิงหาคม 2563 จุลสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกฎหมายใกล้ตัว

สถานที่สำคัญ / OTOP