ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
14
เมื่อวาน
189
เดือนนี้
3,889
เดือนก่อน
3,209
ปีนี้
7,098
ปีก่อน
23,291
  • 25 กุมภาพันธ์ 2564 จุลสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกฎหมายใกล้ตัวฉบับที่ 2/2564
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับเขตที่ 1

สถานที่สำคัญ / OTOP