ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
150
เมื่อวาน
119
เดือนนี้
4,495
เดือนก่อน
4,495
ปีนี้
15,721
ปีก่อน
0
  • 19 ตุลาคม 2563 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 15 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • 9 ตุลาคม 2563 จุลสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกฎหมายใกล้ตัวฉบับที่ 7/2563

สถานที่สำคัญ / OTOP